Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SA-ARD Model โดยนายพงพิชญ์ บัวอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา