ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ได้กล่าวรายงานต่อนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลลำปาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี และวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 600 คน เข้าร่วมในพิธี เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์