ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต