ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธาน พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564

วันที 22 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1