ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ขยายเครือข่ายโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่าย ปี 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร. นิพพิทา กุลชิต ศึกษานิเทศก์ พร้อมนางกฤตราพร ธรรรมวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ และ นายธีรธาร โทไกรษร ศึกษานิเทศก์ ร่วมขยายเครือข่ายโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่าย ปี 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3