ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น. วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1