ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 13.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์