ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด และให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงาน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มเครือข่ายฯสหัสขันธ์ก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
มอบหมายให้นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
เป็นประธานพิธีเปิด และให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงาน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มเครือข่ายฯสหัสขันธ์ก้าวหน้า ณ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์