Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SAWANG MODEL โดยนางจิราภรณ์ ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SWANG Model
โดยนางจิราภรณ์ ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง