Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SAMAKEE Model โดยนายบุญศรี บรรพแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SAMAKEE Model
โดยนายบุญศรี บรรพแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์