Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

HEART Model โดยนายประเดิม วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา HEART Model
โดยนายประเดิม วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา