Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

หนองโพน Model โดยนายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา หนองโพน Model
โดยนายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน