ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” หลังจากนั้นได้แจ้งภารกิจวันนี้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ของเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโปงลาง