ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ร่วมประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
โดย: Admin  วันจันทร์ ที่  30 พฤศจิกายน  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1