กรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนดีสี่มุมเมืองร่วมกับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ

ประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา “ป้องกันการทุจริต”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
โดย: Admin  วันจันทร์ ที่  30 พฤศจิกายน  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

มีคำตอบPnd. ถาม 7 เดือน ago • 
392 views1 answers0 votes
มีคำตอบSuchittra ถาม 7 เดือน ago
207 views2 answers0 votes
มีคำตอบจิราภรณ์ ภูสทด ถาม 7 เดือน ago • 
200 views2 answers0 votes
มีคำตอบadmin ถาม 10 เดือน ago • 
232 views2 answers0 votes